top of page
The studio of artist Theodor Kittelsen (1857-1914). Restored in 2013 and the heart and soul of Hvitsten Salong.

The artist Theodor Kittelsens (1857-1914) atelier. Restored in 2013 and the heart and soul of Hvitsten Salong. 

Kittelsenhuset.

Hvitsten Salong are an artist driven project with ties to the artist Theodor Kittelsens home (1891-1896) in Hvitsten, Norway. We arrange a large art festival once a year in addition to several smaller happenings.  

 

In our project we seek a site specific- and historical approach. To a certain degree we also pursue a professional dialogue with contemporary and former artists that has lived and worked in Hvitsten.

 

Our vision is to complement the national and international art scene with an exciting, progressive and innovative environment in Hvitsten.

 

Hvitsten has been a place where several of Norway’s most important artists have lived and worked at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Painters and illustrators as Edvard Munch, Theodor Kittelsen, Christian Krogh, Oda Krogh, Oscar Wergeland and Hans Jæger lived and, or worked here throughout their careers.

We wish to give artists an opportunity to put them selves in the periphery of the Norwegian art history.

 

---------------------------------------------------

 

Vi er et kunstnerdrevet initiativ og visningssted med tilknytting til Theodor Kittelsens hjem og atelier (1891-1896) i Hvitsten. I tillegg til å delta og kuratere mindre kunsthappenings arrangerer vi en kunstfestival hvert år med opptil 60 kunstnere og 10 band. 

 

Hvitsten har vært et sted hvor flere store norske kunstnerne, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet, har arbeidet og suttet preg på vår kunsthistorie. Theodor Kittelsen, Edvard Munch, Oda Krogh, Christian Krogh, Oskar Wergeland og Hans Jæger har alle bodd og arbeidet i perioder i Hvitsten.

Vi søker en faglig dialog med samtidige og tidligere kunstnere som har bodd og virket i Hvitsten.

 

Målet med dette allerede pågående prosjektet er å tilføre den nasjonale og internasjonale kunstarenaen et faglig spennende, progressivt og nyskapende kunstmiljø i Hvitsten.

 

Vi ønsker å gi kunstnere muligheten å sette seg selv inn i periferien av den norske kunsthistorien.

Tanken er ikke å forholde seg til den hvite kuben, men å arbeide i samspill med naturen og folket i området. 

Vi har også nå en webshop som selger kunst, tegneserier, T-skjorter, bøker med mere.

bottom of page