top of page
Salong på salongen nettside.jpg

I årets Salong på Salongen møtes kulturaktivist Maryam Sharifi, kunstner Ahmed Umar og tidligere styremedlem i Oslo PRIDE Ingvild Endestad, til samtale om fellesskap, kunst og festival. Kunstnerisk intro ved Trond Granlund. Ordstyrer Edvard Valberg. Hvordan kan man bruke festival, som opprør, som bevarelse av truet kultur, som samlende faktor, som opposisjon? Hvilket potensiale og hvilke utfordringer finner man i et felleskap bygd på kunst, musikk og et estetisk utrykk? Mister kunsten integritet i møte med det eksplisitt politiske og hvor går grensen mellom det personlige, det kunstneriske og det politiske?

Hvitsten Salong i samarbeid med Safemuse.

Safemuse logo.jpeg
HvitstenSalong_logo_liten.jpg
bottom of page