top of page

01 Nina Berg

Syndefallet, Trad.Arr, mosaikk

Nina Berg bor og arbeider i Oslo og underviser i Kunst og visuelle virkemidler ved Edvard Munch videregående skole. I sitt kunstnerskap jobber hun med utforskning av ulike materialer og teknikker

Nina Berg
Nina50.jpg

02 Sara Korshøj Christensen

Senk Farten, håndmalt skilt, Ø 60 cm, 2020

Christensen arbeider innenfor et vidt spekter av medier og teknikker. De fysiske materialer velges ofte på bakgrunn av at hun ser et potensiale for at de kan strekkes og dermed åpne for betydningsforskyvninger. Mange av verkene har en humoristisk tvist, ofte med lettere ubehagelige undertoner. Hun tror humor har et potensiale til å skape et slags pustehull for refleksjon. De humoristiske aspekter kan forekomme umiddelbare eller være innbakt i formale grep, hvor man ikke helt sikkert kan sette fingeren på hvorfor man kanskje fristes til å trekke på smilebåndet. 

Sara Christensen

03 Ole Fredrik Hvidtsten

Parasitt_ mixed media, 2020

Ole Fredrik Hvidsten / ofhvidsten (1986) er en illustratør som arbeider bredt innenfor det visuelle, blant annet med illustrasjoner, maleri og skulptur. Ved siden av hans personlige prosjekter er Ole Fredrik en aktiv deltaker i Enbjørningen og er daglig leder i Birgers OterUtleie som jobber med dekorasjon og tegning på eventer og foredrag. Samtidig er han en av flere prosjektledere i Hvitsten Salong som er en kunstfestival som fokuserer på samtidskunst. "Jeg har en relativt ureflektert inngang i prosjekter, og utforsker spontant det som faller meg inn. Men på et tidspunkt i prosessen stopper jeg opp og prøver å se objektivt på det jeg har laget." - Ole Fredrik Hvidsten

Ole Fredrik Hvidsten
Ole47_1.JPG

04 Charlotte Thiis Evensen

Ondskapen (2020) Et skilt.

Charlotte Thiis-Evensen er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo og har kunstutdannelse fra Statens Kunstakademi. Som kunstner jobber hun blant annet med dokumentarisme innenfor foto, video og installasjoner. Flere av hennes verk handler om hvordan uuttalte maktforhold virker inn på individets mulighet til å handle fritt. I tillegg til kunstproduksjon har hun også jobbet som journalist i NRK de siste tjue årene, både med dokumentar og feature-journalistikk.

Charlotte Thiss Evensen
Charlotte_edited.jpg

05 Gunnhild Torgersen

An Ostrich Play, keramikkleire, 2020

I sin praksis arbeider Gunnhild Torgersen i hovedsak med skulptur og installasjon. Hun er interessert i skulptur som bestanddeler i et eget fysisk språk, der materialenes opphav og karakter er viktige kommunikative element. I arbeidet søker hun mot potensialet i møtet mellom kropp og skulptur, i relasjon til spørsmål rundt økologi, menneskets samspill med omverden og hvordan vi endrer og definerer våre omgivelser med vårt kroppslige nærvær og flyktighet.

Gunhild68.JPG
Gunnhild Torgersen
Gunhild67.JPG

06 Linda Bournane Engelberth

"Tante Ulrikkes vei", 2020

Installasjon (3 skulpturer)

Malt kryssfinér, 70 x 40 x 50 cm , Innebygget belysning.

Linda Bournane Engelberth (f. 1977, Oslo) er en norsk-algerisk kunstner basert i Oslo. Hun har stilt ut ved bl.a. Haus der Photographie, Deichtorhallen, Hamburg, DUMBO Art Festival, New York, NoPlace, Oslo, Henie Onstad, Oslo og Fotogalerie Wien. Hun var med i den første utgaven av The Norwegian Journal of Photography i 2013. Linda Bournane Engelberth er innkjøpt av Preus Museum i Horten og representert av VII Photo Agency, New York. 

Linda B.jpg
Linda B 2.jpg

07 Yngve Jørgensen

Landmåleren, 2020 Media: Papir, vevet sjøkart (1930-1970) Format: 190 x 200 cm.

Yngve Jørgensen (f.1981) er født i Helgeland men bor og arbeider i Oslo. Jørgensen har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo med MA i Visuell kunst fra 2007. I hans kunstnerskap står tematikken synliggjøring og bevisstgjøring av egen identitet og kultur i fokus. Gjennom bearbeidelse av eksisterende materialer fra nær familie har han gjennom et økologisk aspekt undersøkt tematikken identitet og. Voksestedets natur (tittel på prosjekt 2017-2022) er en annen måte å utforske vår arts økologi på – hva som karakteriserer der vi vokser opp, sosialt, og geografisk sett.

Yngve28.JPG
Yngve29.JPG
Yngve27.JPG

08 Andreas Heuch og Anne Mortensen

Species HS#23 , Farget reinlav, 2020

Andreas Heuch, født i Oslo 1972. Utdannet fra Statens Kunstakademi, Oslo. Heuch arbeider med stedsspesifikke installasjoner som inneholder kombinasjoner av veggmaleri, skulptur, tegning og fotografi. Hans kunst er en multifasettert analyse av former, farger, mønstre og materialer, og han bruker gjerne funnede objekter og elementer fra folkekunsten i sine installasjoner. Han har hatt separatutstilling på bl.a. Kunstnernes hus, Drammens Museum, Akershus Kunstnersenter og Galleri Wang, og har utført en rekke offentlige utsmykninger. Han har vært bidragsyter til publikasjoner i inn- og utland, bl.a. for Purple Magazine i samarbeid med Dominique Gonzalez-Foerster.
 

Anne Mortensen (1968) er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, Coventry University og Parsons School of Art and Design i Paris. Mortensen jobber med skulptur, installasjon, performance og tegning. Ved bruk av taktile og sanselige materialer inviterer hun betrakteren til en direkte fysisk sanseopplevelse. Hun er utdannet instruktør i meditasjon, qigong og yoga, og bruker meditasjon aktivt i den kreative prosessen. Mortensen har undervist for Prosjektskolen og Strykejernet Kunstskole, og vært involvert i drift av Galleri G.U.N., G9, og Sound of MU i Oslo. 

AndreasogMarianne25.JPG
AndreasogMarianne26.JPG
AndreasogMarianne24.JPG

09 Olav Ringdal

"Tegnecamp" 2020 

Telt med tegninger, Impregnert bomullslerret, tegninger i forskjellige format. Olav Ringdal har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim 1982 -87, Rijksakademie von Beeldende Kunsten, Amsterdam 1987 -89 samt studieopphold i Berlin. Han har siden 80-tallet hatt et flertall separatutstillinger, senest i 2002 på Drammens Kunstmuseum, og har også deltatt på en rekke av gruppeutstillinger i Norge og utland, bland annet ved Høstutstillingen , Galleri F15 og Henie Onstad Kunstsenter. I 2008 deltok han ved Artconcept International Festival I St.Petersburg, Russland. Han er kjøpt inn til flere offentlige samlinger. Olav arbeider med multimediale installasjoner som karakteriseres av en spontan, ekspressiv tilnærming. Med et bredt register av materialer bryter han med konvensjoner i kunsten og arbeider tradisjonelt, men nyskapende.

Olav4.JPG
Olav8.JPG

10 Hanne Friis

Ornament, negativ I, II og III, 2020

Bakerst Ornament, negativ I

Til venstre Ornament, negativ II

Foran nr. 3 Ornament, negativ III

Hanne Friis er utdannet på Kunstakademiet i Trondheim(1992-96) innen maleri og skulptur, men har siden studietiden arbeidet med tekstile- og fleksible materialer. Tilnærmingsmåten til materialet er skulpturell og håndverksbasert. Hanne Friis er mest kjent for sine skulpturelle tekstilarbeider i en karakteristisk folde- og sømteknikk utført for hånd i repeterende bevegelser som brytes av irregulære vendinger. De organiske verkene kan gi en opplevelse av endring og ukontrollerbar vekst. Kunstnerskapet kretset rundt det sanselig og kroppslige; spenningen som oppstår mellom det heslige og det vakre, mellom det kunstige og det naturlige. Verkene er innlemmet i samlinger og hun har gjort flere private- og offentlige utsmykninger.

Hanne Friis_2.jpg
Hanne Friis_1.jpg
Hanne Friis.jpg

11 Eva Ballo

Uten tittel, 2020, Installasjon med hår og skipsklokke

Eva Ballo jobber med tegning, maleri og installasjon med hovedvekt på tekstil. Materialene og teknikkene hun bruker er langsomme og håndverksbaserte. I tekstil benytter hun forskjellige reservering og innfargings teknikker, samt søm. Tematikken i arbeidene hennes dreier rundt misforståelser og forskyvninger som oppstår når hun forsøker å visualisere og fortelle noe konkret. Det “konkrete” kan for eksempel være et spesielt landskap, lyder eller menneskelig/kulturell aktivitet. Arbeidsprosessen hennes er intuitiv og tilfeldigheter spiller inn i utformingen av et arbeid. 

Eva15_edited.jpg
bottom of page